รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ร่างหลักสูตรกัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์ คืบหน้าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

Last updated: 25 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 10:40 น.

 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตร “กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์” ว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ยกร่างหลักสูตรกัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์ คืบหน้าไปเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว อย่างไรก็ตามทาง กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าควรบูรณาการกับเรื่องกัญชงด้วย และปรับให้หลักสูตรสามารถใช้ได้กว้างขวางขึ้น จากที่ตั้งใจจะใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. เช่น ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่บุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อให้ อสม.ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจ ในงานของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ และไปถึงบ้านได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการระหว่าง ศธ.และกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในจากมหาวิทยาลัย และอภัยภูเบศรซึ่งได้รวบรวมงานวิชาการด้านกัญชาไว้มาก

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน. และอาจมีการปรับให้ใช้ ในระดับประกาศนียบัตรด้วย เนื่องจากภารกิจของ กศน.กว้างขวางมาก และเป็นการศึกษาที่รวมถึง การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้ที่มาเรียนอาจไม่ต้องการวุฒิการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ต้องการความรู้ในด้านนั้นๆ ดังนั้น กศน.ต้องปรับการจัดการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเมื่อยกร่างหลักสูตรแล้วเสร็จ จะนำเสนอนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

   ทั้งนี้ กัญชา เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ หากใช้ได้ถูกต้อง แต่จะมีโทษมหันต์หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ส่วนกัญชง มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นกัญชา แต่ไม่ใช่พืชที่เป็นสารเสพติดเหมือนกัญชา ใบกัญชงมีประโยชน์ใช้เป็นยาบำรุงโลหิต ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น ช่วยให้นอนหลับสบาย ช่วยรักษาอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะหรือไมเกรน และช่วยแก้กระหาย

 

อ้างอิง: http://www.moeradiothai.net/web/news/detail/3843