7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - อุณหภูมิ

Last updated: 28 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 15:05 น.


อุณหภูมิ


มีผลต่อการเจริญเติบโตและออกดอก ติดผล  หรือให้หัวของพืชสมุนไพรหลายชนิด  พืชสมุนไพรบางชนิดต้องการสภาพอากาศเย็นในบางช่วง  แต่โดยทั่วไปพบว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดขึ้นได้ในทุกสภาพอากาศ