7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - ปริมาณน้ำฝน

Last updated: 2019-10-28  | 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 16:50 น.

 

ปริมาณน้ำฝนการปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดต้องปลูกในที่มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ  หรือมีแหล่งน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง  เช่น  พริกไทย  ตะไคร้  แต่มีพืชสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถทนทานและเจริญเติบโตได้ในช่วงฤดูแล้ง  เช่น  มะขามแขก  ขี้เหล็ก คำฝอย  และบางชนิดจะพักตัวในช่วงฤดูแล้ง  เช่น  บุก  ขมิ้น