7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - แสงแดด

Last updated: Oct 29, 2019  |  Info-graphics

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 - 09:09 น.


แสงแดดมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงและการสร้างสารสำคัญของพืชสมุนไพรซึ่งแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน