7 ปัจจัยเอื้อต่อการปลูกกัญชา - แสงแดด

Last updated: 29 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 - 09:09 น.


แสงแดดมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงและการสร้างสารสำคัญของพืชสมุนไพรซึ่งแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน