ชาวสระแก้วเฮ!! โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเปิดแล้วคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บริการรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค

Last updated: 29 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 - 11:38 น.


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเปิดแล้วคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บริการรักษาผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค โรคลมชัก โรคปลอกประสาทเสื่อม ผู้ป่วยมะเร็งคลื่นไส้อาเจียนจากใช้ยาเคมี และบรรเทาการเจ็บปวดในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

วันที่ 28 ต.ค. 62 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตึกศัลยกรรมชั้น 1 คลินิกกัญชาทางการแพทย์ นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ร่วมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ขอบคุณภาพจาก : thainews.prd.go.th


แพทย์หญิงพิชชญา อภิชาตอำมฤต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพสาขากัญชาทางการแพทย์ จัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์ให้ทั่วถึงแก่ผู้ป่วยบางโรคหรือบางอาการที่ได้รับการพิสูจน์ทางหลักวิชาการ มี 5 กลุ่มโรค คือ โรคลมชักในเด็ก โรคพาร์กินสัน โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีในผู้ป่วยมะเร็ง และบรรเทาการเจ็บปวดในผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชา ได้สามารถเข้าถึงการรักษา และรับสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานอย่างปลอดภัย โดยมีทีมให้บริการเป็นสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย โดยคลินิกจะปิดให้บริการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตึกศัลยกรรมชั้น 1 คลินิกกัญชาทางการแพทย์ สำหรับการให้บริการประกอบด้วย การคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ การใช้ยาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 037-243-018-20ขอบคุณภาพจาก : thainews.prd.go.th


ด้านนายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกกัญชาทางการแพทย์นั้น มีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขนโยบายหนึ่ง โดยให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมเปิดการบริการกัญชาทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคที่สามารถใช้กัญชาได้ สามารถเข้าถึงการรักษาและรับสารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐานอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยระดับสากลพบว่าการใช้กัญชาก่อให้เกิดผลด้านลบได้เช่นกัน ดังนั้น การให้บริการต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว โดยการมีระบบควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของกัญชาทางการแพทย์ไปสู่มือของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หรือแม้แต่การใช้กัญชาเกินขนาด ดังนั้นทีมดำเนินงานจึงควรมีการรับรู้ เรียนรู้ รวมถึงการพิจารณาร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการอ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191028162443702