พบตำรับยาวัดโพธิ์ที่มีกัญชาผสมด้วย!

Last updated: 30 ต.ค. 2562  | 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 09:50 น.

 

วันที่ 29 ต.ค.2562 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย  จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และเปิดงาน “สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2562  

โดยมีนายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานว่า    ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดให้ วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" เพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในฐานะ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย" ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยในทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านเภสัชกรรมไทย  การนวดไทย  ดังปรากฏอยู่ตามศาลารายและแผ่นจารึกตำรายาในวัดโพธิ์

 

ขอบคุณภาพจาก : banmuang.co.th

 

ปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดทั้ง 6 วัน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” นิทรรศการประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาชาติกว่า 2 ศตวรรษ...ก้าวสู่ตำรับยาแห่งชาติ กว่า 200 ตำรับ พร้อมเปิดตัวตำรับยาของชาติจากจารึกวัดโพธิ์ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม   นิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดแสดงโมเดล จำลองการปลูกกัญชา นิทรรศการให้ความรู้กัญชาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก มีเวทีสอน สาธิตองค์ความรู้ทางวิชาการตำรับ  ตำรา ยาไทย และฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และสมุนไพร  แจกกล้าพันธุ์ไม้สมุนไพร พบการออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรต่าง ๆ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคทั่วประเทศ

สำหรับปีนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีพิธีส่งมอบต้นฉบับตำรับยา ตำราการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับการส่งมอบจากพสกนิกรชาวไทยส่งต่อให้กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเก็บรวบรวมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาร่วมงาน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ระหว่างวันที่  29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

 

 

อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/168088