เริ่มแล้ว!!! งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ปีที่4

Last updated: 8 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 - 10:29 น.

 

วัดโพธิ์ 29 ต.ค.-เปิดแล้ววันนี้งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติปีที่ 4 สานต่อภูมิปัญญาของชาติ โชว์ตำรับยาวัดโพธิ์ผสมกัญชา ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 พ.ย.62 เวลา 09.00- 17.00 น.

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง เลือก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" เพื่อสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในฐานะ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย"  ที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์แผนไทยในทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเภสัชกรรมไทย การนวดไทย ดังปรากฏอยู่ตามศาลารายและแผ่นจารึกตำรายาในวัดโพธิ์  

 

 

ขอบคุณภาพจาก : tna.mcot.net

 

ปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดทั้ง 6 วัน ได้แก่ การจัดแสดงภูมิปัญญาชาติกว่า 2 ศตวรรษ...ก้าวสู่ตำรับยาแห่งชาติ กว่า 200 ตำรับ พร้อมเปิดตัวตำรับยาของชาติจากจารึกวัดโพธิ์ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งได้แก่ตำรับ ศุขไสยาสน์ ทำลายพระสุเมรุ  ไฟอาวุธ ซึ่ง 26 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้เปิดบริการรักษาผู้ป่วยด้วยตำรับยาผสมกัญชาเหล่านี้ ล่าสุดมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วประมาณ 400 รายได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 

ขอบคุณภาพจาก : tna.mcot.net

 

ในงานยังจัดนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดแสดงโมเดล จำลองการปลูกกัญชา นิทรรศการให้ความรู้กัญชาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเวทีสอน สาธิตองค์ความรู้ทางวิชาการตำรับ ตำรายาไทยและฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แจกกล้าพันธุ์ไม้สมุนไพร พบการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรต่างๆ รวมทั้งอาหารพื้นเมืองที่ได้มาตรฐานจากทุกภาคทั่วประเทศ

 

ขอบคุณภาพจาก : tna.mcot.net

 

สำหรับปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดให้มีพิธีส่งมอบต้นฉบับตำรับยา ตำราการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับการส่งมอบจากพสกนิกรชาวไทยส่งต่อให้กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเก็บรวบรวมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป โดยขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00–17.00 น. 

 

ขอบคุณภาพจาก : tna.mcot.net

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/view/DfLj6no