ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ยืนยันว่า สถาบันจะเป็นหน่วยงานให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากผู้ที่หาผลประโยชน์จากกัญชาด้วย

Last updated: 8 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 - 14:09 น.

 

นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ถึงการดำเนินงานของสถาบันว่า นอกจากจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้แล้ว จะเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชน เนื่องจากประโยชน์ในการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นั้นมีอยู่จริง และเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสจากกลุ่มผู้หาผลประโยชน์จากการนำกัญชามาใช้เพื่อการแพทย์ได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อประชาชนได้มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการรักษาสุขภาพได้ต่อไป นายแพทย์ธเนศ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างถูกวิธี และมีความเข้าใจก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างแน่นอน

 

อ้างอิง : http://www.curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php?id=104730