"ภูมิใจไทย" เผยกฎหมายเปิดทางปลูกกัญชา 6 ต้นเข้าสภาแล้ว

Last updated: 8 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 - 13:52 น.

 

"ภูมิใจไทย" ย้ำรักษาสัญญาเดินหน้านโยบายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น เผยยื่นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สภาพิจารณาแล้ว
 
นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ส.ส ระบบบัญชีรายชื่อกล่าวถึงความคืบหน้าของนโยบายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ว่า พรรครักษาคำสัญญากับประชาชนในนโยบายนี้ และโดย เดินหน้าเรื่องดังกล่าว ด้วยการยื่นร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับให้สภาฯ พิจารณา ได้แก่ 1.ร่างพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) และ 2. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ซึ่ง หากทั้ง 2 ร่างผ่านการพิจารณา และได้ออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ร่างได้ยื่นต่อสภาฯก่อนปิดสมัยประชุมครั้งที่แล้ว และหวังว่าจะได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมและได้พิจารณาในสมัยประชุมนี้ ซึ่งขึ้นอยู่ว่าประธานสภาฯ จะบรรจุเมื่อและสภาฯจะพิจารณาเมื่อใด นอกจากนั้น ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาฯเห็นว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการเงิน ประธานสภาฯก็ต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบด้วย ซึ่งเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย อาจถูกตีความว่าเกี่ยวด้วยการเงิน จึงอาจต้องใช้เวลา

"พรรคภูมิใจไทย กำลังทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ โดยใช้ช่องทางสภา อันเป็นไปตามวิถีทางการเมืองแบบนานาอารยะประเทศ จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการเป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่ของ ส.ส. และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับวิงวอนไปถึงเพื่อน ส.ส.ในสภา รวมไปถึงผู้มีอำนาจให้ช่วยกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติให้ผ่าน เพื่อให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจ และยาสามัญประจำบ้านของคนไทยทุกคน"

 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/605576