รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

Last updated: 8 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 10:26 น.

 

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ที่ห้องตรวจสุขภาพครบวงจร ชั้น 1 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และแพทย์หญิง โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญคือ การกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการเพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชสกัดจากกัญชา มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม 

ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ ตามที่ได้ระบุในกฎหมายใหม่ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน โดยได้เพิ่มเป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นสาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ โดยขณะนี้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีการจัดอบรมผู้ให้บริการ มีการผลิตสารสกัดกัญชา เข้าสู่ระบบบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการนำมาใช้อย่างเป็นระบบ

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีความพร้อมในการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์  เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่จะให้บริการประกอบด้วยกลุ่ม 3 โรคคือ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ใช้บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย,ใช้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสรรเวชภัณฑ์น้ำมันกัญชา ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในรูปแบบ THC ขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 200 ขวด โดยเปิดให้บริการในวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่ห้องตรวจสุขภาพครบวงจร ชั้น 1 อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์


อ้างอิง : http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG191107204744015