มหัศจรรย์กัญชารักษาโรคทูเรตต์ ลดอาการกล้ามเนื้อกระตุกและส่งเสียงซ้ำๆ

Last updated: 11 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 15:51 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


ในการศึกษาหนึ่ง หลังจากผู้ป่วยทั้ง 2 คนได้รับยาที่มีสาร THC เพียงครั้งเดียว พวกเขารับรู้ได้ถึงการลดลงของอาการกล้ามเนื้อกระตุก อาการเปล่งเสียงซ้ำๆ ซึ่งควบคุมไม่ได้ ที่เรียกกันว่าอาการติกส์ (tics) ซึ่งพวกเขาประสบอยู่เป็นประจำ

สิ่งที่จะต้องทำคืออะไร เมื่อยารักษาที่มีอยู่ยังคงไม่สามารถลดอาการโรคทูเรตต์  (Tourette tics) ของพวกเขาได้ ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรืออาการเปล่งเสียงซ้ำๆ เป็นการส่งเสียงและการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้?  จากการวิจัยมานานหลายทศวรรษ กัญชาอาจเป็นคำตอบ

จากการศึกษาในปี 2016 นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ยาที่มีสาร THC ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาทมากที่สุดของกัญชาในปริมาณ 2 ครั้งต่อวันกับผู้เข้าร่วมทดลองผู้ชายที่เจ็บป่วยด้วยโรคทูเรตต์ที่ดื้อต่อการรักษา

หลังจากระยะเวลาหกสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมทดลองแสดงให้เห็นถึงอาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในอาการกล้ามเนื้อกระตุกและอาการเปล่งเสียงในลักษณะซ้ำๆ (motor and vocal tics)  และทีมนักวิจัยสรุปผลไว้ว่า สารแคนนาบินอยด์ในกัญชาไม่เพียงแต่จะปลอดภัยแต่ยังมีประสิทธิภาพด้วย


ขอบคุณภาพจาก : thefreshtoast.com


ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Psychiatry เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ทีมนักวิจัยใช้ชายคนหนึ่งที่ป่วยด้วยโรคทูเร็ตต์ทดลองเพื่อตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นของกัญชาต่ออาการกล้ามเนื้อกระตุกที่ควบคุมไม่ได้  (tics)  ผู้ป่วยชายอายุ 25 ปีซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทูเร็ตต์หรือโรคติกส์เมื่ออายุหกขวบได้รับยา THC เพียงครั้งเดียว (single dose of THC)

จากการใช้มาตรวัดระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการทูเร็ตต์ (Tourette Syndrome Global Scale -TSGS) การศึกษาได้ข้อสรุปว่าอาการในผู้ป่วยลดควารมรุนแรงลงจากตัวเลข 41 เป็น 7  นอกจากนี้หลังจากได้รับยา THC ไป 30 นาที ผู้ป่วยรับรู้ได้ถึงอาการกล้ามเนื้อกระตุกและการส่งเสียงซ้ำๆ ที่ควบคุมไม่ได้ (tics) นั้นลดน้อยลงและอาการที่บรรเทาลงนี้อยู่ได้นานถึง 7 ชั่วโมง รวมถึงไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

ในการศึกษาเมื่อปี 2002 ทีมนักวิจัยทำการทดสอบด้วยยาหลอกแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double-blind placebo) กับผู้ป่วยโรคทูเรตต์ 12 ราย โดยหลังจากได้รับยาที่มี THC เพียงครั้งเดียว มีผู้ป่วย 5 คนจากจำนวนทั้งหมดที่สังเกตได้ถึงผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงหรือว่ามีเพียงชั่วขณะ และยิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่อผู้ป่วยทุกคนตระหนักได้ถึงการลดลงของอาการกล้ามเนื้อกระตุกและอาการส่งเสียงซ้ำๆ (tics) ที่พวกเขาประสบอยู่เป็นประจำ


ขอบคุณภาพจาก : thefreshtoast.com


ในปีถัดมา ทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษากับผู้ป่วยอีก 24 ราย ซึ่งเป็นการทดลองแบบสุ่มหกสัปดาห์ โดยกลุ่มผู้ป่วยจะได้รับการให้ยามากถึง 10 มก. ต่อวัน และผลลัพธ์จะถูกประเมินทั้งหมดหกครั้ง โดยสัปดาห์แรกเป็นบรรทัดฐาน อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบผล (baseline) สัปดาห์ที่สองถึงสี่อยู่ในช่วง baseline และสัปดาห์ที่ห้าและหกหลังจากการรักษาหยุดลงและผู้ป่วยมีภาวะถอนยา เช่น คลื่นไส้ เวียนศีรษะ

ความแตกต่างสูงสุดของการรักษาระหว่างกลุ่มยาหลอก และกลุ่ม THC ถูกบันทึกไว้ในช่วงวันที่ 14-41 (เมื่อการรักษายังคงต่อเนื่อง)  ดังที่คุณคาดคิดได้ว่าการรักษาในกลุ่ม THC  ประสบผลสำเร็จดีมากในช่วงการทดลอง ในที่สุดทีมนักวิจัยสรุปว่า: ผลลัพธ์ของเราให้หลักฐานเพิ่มเติมว่าสาร THC มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการรักษาอาการกล้ามเนื้อกระตุกและอาการส่งเสียงซ้ำๆ ซึ่งเป็นอาการของโรคติกส์ (Tics) และเป็นกลุ่มอาการเดียวกับโรคทูเร็ตต์

จากการวิจัย ค้นคว้าเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาด้วยสาร THC เป็นวิธีการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มอาการโรคทูเรตต์ (TS) หรือโรคติกส์ที่ดื้อต่อการรักษา ซึ่งหวังว่าผู้คน 200,000 คน ที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเริ่มหันไปใช้พืชที่มีประสิทธิภาพทางการรักษาอย่างกัญชา เมื่อวิธีการรักษาแบบเดิมไม่เป็นตามที่คาดไว้

 

อ้างอิง : 

The Fresh Toast / Nov. 7, 2019

By: Brea Mosley

November 7, 2019

https://thefreshtoast.com/cannabis/how-medical-cannabis-can-diminish-tourettes-motor-and-vocal-tics/