โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและถูกต้อง

Last updated: 15 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 16:24 น.


โรงพยาบาลชัยภูมิ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) สนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและถูกต้องโดยโรงพยาบาลชัยภูมิ มีกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการใช้ยาเคมีบำบัด , กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชักบางชนิดที่ดื้อต่อยาแผนปัจจุบัน , กลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งผู้ป่วยที่ทำการรักษาแบบประคับประคอง ที่มีการรักษาตามกระบวนการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล ซึ่งทางโรงพยาบาลชัยภูมิได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำ ก่อนจะจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการรักษาในอนาคตอันใกล้นี้


ทั้งนี้ จะได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ครอบคลุม ให้มีความพร้อมในการให้บริการ สารสกัดกัญชาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการใช้สารสกัดกัญชา เพิ่มการเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชนต่อไป ซึ่งจะทำการเปิดให้บริการให้คำปรึกษาเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยภูมิอ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191115082614255