โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์

Last updated: 22 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 11:36 น.

 

วันที่ 21 พ.ย. 62 นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อาคารกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวรายงาน และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมในกิจกรรม

 

ขอบคุณภาพจาก : thainews.prd.go.th


นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ แพทย์ที่สามารถจ่ายยาที่สกัดจากกัญชาได้ จะต้องได้รับการอบรมจากกรมการแพทย์ จึงจะมาดูแลรักษาผู้ป่วยที่จะมารักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาได้ ปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษาโดยใช้สารที่ออกมาจากกัญชา คือ THC และ CBD ได้จำนวนมาก

ด้าน นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ จะทำให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย เป็นความหวังของผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้วางหลักการทำงานของคลินิกนี้ไว้ 3 ข้อ คือ 1.ต้องปลอดภัยต่อผู้ป่วย , 2.ต้องเป็นประโยชน์ และ 3.ต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

 

ขอบคุณภาพจาก : thainews.prd.go.thทั้งนี้ คลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จะเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ ชั้น 1 อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเป็นคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่ให้บริการ ดังนี้ 1.บริการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาและยาตามตำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งการรักษานี้ต้องมีข้อบ่งชี้ที่ตรงตามข้อเกณฑ์การใช้กัญชาแล้วเกิดประโยชน์ ปลอดภัย และ 2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค

โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดวันและเวลาการให้บริการของคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลาทำการ 08.30-12.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : thainews.prd.go.th

 

 

อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191121143810056