คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กัญชา…โอสถทิพย์ หรือ ยาพิษร้าย?”

Last updated: 22 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 11:47 น.

 

รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กัญชา…โอสถทิพย์ หรือ ยาพิษร้าย?” ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งการบรรยายดังกล่าว เป็นหนึ่งในงาน Medical Book Days ครั้งที่ 15 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

อ้างอิง : https://ichiangmaipr.com/2019/11