เรียกร้องการวิจัยด่วน..เพราะการใช้กัญชาเชื่อมโยงปัญหาหัวใจและโรค STROKE

Last updated: 26 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - 14:26 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


ในการศึกษาเบื้องต้นใหม่สองชุดที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) บอกเป็นนัยว่าการใช้กัญชาเชื่อมโยงไปยังความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) หรือสโตรกในคนหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ที่มีปัญหา ความผิดปกติจากการใช้กัญชาซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้วยการใช้กัญชาบ่อยๆ ซึ่งคล้ายกับโรคพิษสุราเรื้อรังและเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะการรบกวน ขัดขวางจังหวะการเต้นของหัวใจจนเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrhythmias)

 Robert Harrington ประธานสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา (American Heart Association) และศาสตราจารย์ ด้านการแพทย์ Arthur L. Bloomfield จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ในรัฐแคลิฟอร์เนียแจ้งว่า “เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการใช้กันมากขึ้นแพร่หลายทั่วประเทศ การได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและมีความถูกต้องในทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเราพยายามทดสอบ เรียนรู้ทำความเข้าใจผลที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพโดยรวมจากกัญชา”ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในคนหนุ่มสาว (Stroke risk in young people)

ข้อมูลเปิดเผยว่าคนหนุ่มสาวที่ใช้กัญชาอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วไป หรือบุหรี่ไฟฟ้า (e-cigarettes) ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกว่าสโตรก (stroke) มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ถึงสามเท่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันและผู้ที่ใช้กัญชาเป็นเวลา 10 วันขึ้นไป ก็มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มากกว่าถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้สูบกัญชา

การศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะแสดงให้เห็นว่าการใช้กัญชาเชื่อมโยงไปยังโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกว่าสโตรก (Stroke) แต่ผู้ใช้กัญชาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นนักดื่มหนัก สูบบุหรี่ทั้งแบบธรรมดาและแบบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคด้วยเช่นกันโดยนักวิจัยปรับเปลี่ยนจากปัจจัยเหล่านั้น

Tarang Parekh นักวิจัยนโยบายสุขภาพของมหาวิทยาลัย George Mason ในเมือง Fairfax รัฐเวอร์จิเนีย ผู้เขียนนำการศึกษากล่าวว่า “กลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ใช้กัญชาโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาสูบและมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

ต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เช่นโรคความดันโลหิตสูง ควรรับรู้และเข้าใจว่าพวกเขาจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

“แพทย์ควรซักถามผู้ป่วยว่าพวกเขาใช้กัญชาหรือไม่ และให้คำแนะนำ ตักเตือนพวกเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ที่อาจเกิดขึ้น ให้คำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพบแพทย์ตามปกติ”

การศึกษาระบุถึงการเชื่อมโยงที่มีความเป็นไปได้แทนที่จะพิสูจน์สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการศึกษาโดยการสังเกตและไม่ได้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกลไกทางชีวภาพระหว่างการใช้กัญชาและโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)


ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจในคนหนุ่มสาว (Heart risk in young people)

คนหนุ่มสาวที่มีความผิดปกติ (ปัญหา) จากการใช้กัญชา เช่นใช้กัญชาอย่างหนักจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทำให้สุขภาพหัวใจไม่ดี จะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ(arrhythmia) 50% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้กัญชาในขณะที่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในบางคนไม่ถึงกับเป็นอันตราย แต่คนอื่นๆ อาจเป็นอันตรายมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ (life-threatening) Rikinkumar S. Patel แพทย์ประจำบ้าน (แพทย์ที่เรียนต่อเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวร สูตินรีเวช) ในแผนกจิตเวชที่โรงพยาบาล Griffin Memorial ใน Norman, Oklahoma

กล่าวว่า “ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชาสามารถเห็นผลได้ภายใน 15 นาทีและอยู่ได้นานประมาณ 3 ชั่วโมง ในโดส (ปริมาณการใช้กัญชา) ที่ต่ำกว่า มันจะเชื่อมโยงกับการเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็ว ในโดส (ปริมาณการใช้กัญชา) ที่สูงขึ้นจะเชื่อมโยงกับการเต้นของหัวใจที่ช้าเกินไป “ความเสี่ยงของการใช้กัญชาที่เชื่อมโยงกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในคนหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากและแพทย์ควรถามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกี่ยวกับการใช้กัญชาและสารอื่นๆ ของผู้ป่วย เพราะอาจไปกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้”

“ตามที่กัญชาทางการแพทย์ และเพื่อการผ่อนคลาย สันทนาการมีการทำให้ถูกกฎหมายในหลายๆ รัฐ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้เป็นยารักษาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และผลที่ตามมาของการใช้กัญชาในทางที่ผิด (cannabis abuse)

“เราต้องการการวิจัยเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาเหล่านี้”

ในการศึกษานี้ชายหนุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันที่มีความผิดปกติ (ปัญหา) ในการใช้กัญชาที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (arrhythmia)  ถึงแม้ว่าความผิดปกติในการใช้กัญชานี้จะพบได้ทั่วไปในหมู่คนผิวขาวที่มีอายุระหว่าง 45 ถึง 54 ปี

ข้อมูลสำหรับการศึกษานี้ได้มาจากสำนักงานวิจัยการดูแลสุขภาพ (the Agency for Healthcare Research)  และฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ (Quality’s Nationwide Inpatient Sample) และนี่คือการศึกษาขนาดใหญ่ครั้งแรกที่มีประชากรเป็นฐานศึกษาเพื่อประเมินความเชื่อมโยงระหว่างความผิดปกติจากการใช้กัญชากับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (arrhythmias)


อ้างอิง : 

Health Europa / Nov. 12, 2019

Date: Nov. 12, 2019

https://www.healtheuropa.eu/cannabis-use-links-to-stroke/94799/