รัฐมัธยประเทศในอินเดีย..ได้ไฟเขียวให้ปลูกกัญชง

Last updated: 26 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 - 14:36 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


“กัญชงจะถูกนำมาใช้เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ผ้าและพลาสติกชีวภาพก็สามารถผลิตได้ด้วยพืชนี้” PC Sharma รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและยุติธรรมได้ประกาศให้ทราบ ณ เมืองหลวงโบพาล (Bhopal) ว่าฝ่ายบริหารของรัฐมัธยประเทศ (Madhya Paresh) ในอินเดียได้เลือกที่จะทำการเพาะปลูกกัญชงเพื่อการใช้งานทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์

รัฐอินเดียกลางจะอนุญาตให้ปลูกกัญชง (hemp) ได้อย่างอิสระ ซึ่งมีพืชตระกูลกัญชาหลายชนิดที่มีค่า THC น้อยกว่า 0.3% ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้มึนเมา มีอยู่ในพืชกัญชาซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามก่อนหน้านี้ พืชดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนายารักษาเพื่อบำบัดรักษาโรคที่ร้ายแรง เช่นโรคมะเร็ง รวมถึงการผลิตเส้นใย (fibres) สำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุตสาหกรรมผ้า

กัญชงจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อการค้าหรือการบริโภคสำหรับตอนนี้ Sharma กล่าวว่า การเริ่มต้นจะต้องใช้ความช่วยเหลือจากแหล่งที่มาระหว่างประเทศ

Sharma กล่าวระหว่างการแถลงข่าว “กัญชง หรือเฮมพ์  (Hemp) กำลังได้รับการปลูกในส่วนต่างๆ ของของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นยา ซึ่งกัญชงเป็นพืชที่มีสายพันธุ์ sativa ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันกับกัญชา แต่ไม่ใช่กัญชา” โดย “กัญชงจะถูกใช้เพื่อผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ผ้าและพลาสติกชีวภาพยังสามารถผลิตได้ด้วยพืชนี้” เขากล่าวเสริม

ฝ่ายบริหารซึ่งนำโดย Kamal Nath หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐมัธยประเทศอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่า พืชกัญชา (cannabis) ที่มีสาร THC สูง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ganja” ซึ่งเป็นภาษาฮินดีนั้นยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามผิดกฎหมายในรัฐ รัฐมัธยประเทศไม่ได้เป็นรัฐแรกของอินเดียที่ออกกฎหมายให้มีการเพาะปลูกต้นกัญชง (hemp) ซึ่งในฤดูร้อนที่ผ่านมารัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) เป็นรัฐแรกในประเทศอินเดียที่ออกกฎหมายรับรองการเพาะปลูก

ต้นกัญชงในเชิงพาณิชย์ และให้สิทธิโดยอนุญาตให้องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร คือสมาคมอุตสาหกรรมกัญชาแห่งอินเดีย (Indian Industrial Hemp Association - IIHA) ทดลองปลูกบนพื้นฐานการทดลองในพื้นที่มากกว่า 1,000 เฮกเตอร์ (ราว 6,000 ไร่) ถึงแม้ว่านโยบายสำหรับการปลูกพืชตระกูลกัญชาแบบไม่มีสารที่ออกฤทธิ์มึนเมาในอินเดียได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ 35 ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่เคยมีการวางขั้นตอนสำหรับการเพาะปลูกและการจัดซื้อจัดหาอย่างถูกต้องและเป็นทางการ นั่นหมายถึงการเพาะปลูกไม่เคยหยั่งรากในประเทศ

“เป็นเวลาประมาณห้าปีที่ผ่านมา เมื่อเราเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมกัญชง  เราพยายามหาสาเหตุว่าทำไมอินเดียจึงไม่แตะต้องกับอุตสาหกรรมนี้ซึ่งมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแตกต่างกับอุตสาหกรรมหลัก (advanced economies) ในยุโรปและอเมริกาเหนือและแม้กระทั่งประเทศจีน แล้วเราก็ได้ตระหนักว่าถึงแม้ว่าผู้มีอำนาจหน้าที่จะให้ความสนใจ พวกเขาก็มีมุมมอง แนวความคิดเพียงเล็กน้อยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป”  Sharma บอกกับสื่อ BusinessLine  เมื่อช่วงฤดูร้อน


อ้างอิง : 

The Growth OP/ Nov.21, 2019

By: By Emma Spears

https://www.thegrowthop.com/cannabis-news/indian-state-madhya-paresh-green-lights-cannabis-cultivation