GOGREEN SOCIAL VENTURE กับงานสัมมนาเรื่องสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ "กินให้ไกลโรคสุขภาพดี อยู่ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องยาก”

Last updated: 29 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 - 10:00 น.

 

GOGREEN SOCIAL VENTURE เตรียมจัดสัมมนา
“กินให้ไกลโรคสุขภาพดี อยู่ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องยาก”
เน้นให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตัวเอง

 

 

GOGREEN SOCIAL VENTURE เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอ แบ่งปันเนื้อหา ตลอดจนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนให้คนไทย สังคม และประเทศ ได้รับประโยชน์และมีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดสายน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การกิน การดูแลสุขภาพ เตรียมจัดสัมมนา “กินให้ไกลโรคสุขภาพดี อยู่ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องยาก” ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น. อาคารพญาไท พลาซ่า, ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 13 ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่า (BTS สถานีพญาไท ทางออก 1) กรุงเทพมหานคร

 

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “กินให้ไกลโรคสุขภาพดี อยู่ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องยาก” จะได้ร่วมเปิดโลก เปิดมุมมองใหม่เรื่องสุขภาพการดุแลตัวเอง กับนายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง วิทยากร ที่จะมาเผยเคล็ดลับ และมุมมองใหม่ๆ เรื่องสุขภาพการกินอย่างไรให้ห่างไกลโรค อยู่ 100 ปีไม่ใช่เรื่องยาก เชื่อหรือไม่? โรคยอดฮิตของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกิน ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ ไขมันในเลือดสูง ตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบ กระดูกพรุน แคลเซียมเกาะหลอดเลือด พร้อมวิธีการดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพแบบ Exclusive เฉพาะในงานสัมมนาฯ นี้เท่านั้น

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “กินให้ไกลโรคสุขภาพดี อยู่ 100 ปี ไม่ใช่เรื่องยาก” สามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.eventpop.me/e/7547 บัตรเข้างานมี 3 ราคา คือ บัตรราคา 500 บาท รวมอาหารว่าง บัตรราคา 700 บาท รับฟรีหนังสือ 1 เล่ม พร้อมที่นั่ง VIP บัตรราคา 1,000 บาท รวมอาหารว่าง ที่นั่ง VIP ได้รับหนังสือ 3 เล่ม มูลค่า 600 บาท
ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น. อาคารพญาไท พลาซ่า, ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 13 ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่า (BTS สถานีพญาไท ทางออก 1) กรุงเทพมหานคร มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองในแบบฉบับบของท่านไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cannhealth.org หรือ www.facebook.com/cannhealth

 

 

สามารถลงทะเบียนซื้อบัตร คลิก!!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเบอร์โทรในโปสเตอร์

 


 

 

 

แผนที่สำหรับผู้สัมมนา