มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 28 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - 11:27 น.


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานหลักเพื่อการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง-กัญชา จนถึงขั้นตอนกระบวนการแปรรูป นำเข้าและส่งออกเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง มทร.ล้านนา โดยมี 4 หน่วยงานหลัก ร่วมลงนามความร่วมมือดังนี้

1.ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด นำโดยนายกันตพัฒน์  เหลืองเจริญวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ในด้านการนำเข้า เพาะปลูก ผลิต ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษา วิจัย และ พัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

2. ลงนามความร่วมมือกับ ห้างหุ่นส่วนสามัญ เฮมพ์เท็กซ์ จำกัด นำโดยนายจิรัติกาล  พันธุ์ศิลป์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน ในด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพาะปลูกกัญชง-กัญชาและโรงงานสกัดน้ำมัน

3. วิสาหกิจชุมชนลำพูนมีของใช้ ไร้ของเสีย, บริษัท ฟาร์มมาแอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดและสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน นำโดย นายวิชาญ  จาระธรรม ประธานวิสหกิจชุมชนลำพูนมีของใช้ไร้ของเสีย, นายณรงค์  สกุลศิริรัตน์ ผู้จัดการฟาร์มาแอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดและนายสุพจนย์  ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน  ในด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการปลูกกัญชง-กัญชา พัฒนา วิจัยแต่ละสายพันธุ์ ตลอดจนการค้าและการส่งออก

4. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์แม่ตุ๋ย นำโดย ดร.ภุวนาถ  รองทอง ในด้านการเพาะพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์  

โดยการลงนามบันทึก มี รศ.มาลี  ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีรเกษตร มทร.ล้านนา พร้อม ผศ.ดร.อรุณ   โสตถิกุลด้วย เป็นผู้ควบคุมและดูแลโครงการการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งหมดขอบคุณภาพจาก : rmutl.ac.th


อ้างอิง : https://www.rmutl.ac.th/news/12364