ยื่นขอนิรโทษกรรมผู้ป่วยกัญชารอบใหม่

Last updated: 28 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 - 11:41 น.


ที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนผู้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาและบริบาลสุขภาพ กว่า 100 คน นำโดย นายบัณฑูร นิยมาภา หรือ ลุงตู้ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอนิรโทษกรรมรอบที่ 2 ทวงถามความคืบหน้าการขอจดแจ้งครอบครองกัญชา เพราะยังมีการจับกุม ดำเนินคดี ผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมของการใช้กัญชาเพื่อรักษา และครอบครอง

จึงขอให้รัฐบาลเปิดให้ขอนิรโทษกรรมรอบที่ 2 โดยเร็วที่สุดเพราะครั้งแรกที่เปิดไปไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอรองรับจำนวนผู้ป่วยเป็นล้านคน แต่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้น้อยเกินไป อีกทั้งมีหลายปัจจัยที่ประชาชน ต้องใช้กัญชารักษาตัวเอง ที่สำคัญแพทย์จะไม่สั่งจ่ายน้ำมันกัญชาให้ผู้ป่วย ถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ยากัญชา เครือข่ายยืนยันว่า จะขอคำตอบจากรัฐบาลภายใน 14 วัน

ด้าน อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการ และเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนการเปิดนิรโทษกรรมรอบใหม่ เพราะไม่ว่าจะแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตลอดจนหมอพื้นบ้าน ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้กัญชาจริง ส่วนใหญ่เป็นเอกชน แต่ไม่กล้าเปิดตัว เพราะไม่ต้องการเสี่ยงกับคดีความและความยุ่งยาก ผู้ป่วยจึงต้องซื้อหาจากตลาดใต้ดินต่อไป

และท่ามกลางความเข้มงวดในการใช้กัญชาในสถานพยาบาลของภาครัฐ แต่ในความเป็นจริงมีการใช้กัญชาใต้ดินอยู่เป็นจำนวนมาก การที่รัฐเข้มงวดในการใช้จนไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย จึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/377878