รับสมัครแล้ว! อภัยภูเบศร เปิดหลักสูตร 'กัญชา' สำหรับบุคคลทั่วไป

Last updated: 29 พ.ย. 2562  | 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 10:46 น.


"อภัยภูเบศร" เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ" สำหรับบุคคลทั่วไป ให้ "รู้ไว้ใช้เป็น" คิดค่าเรียน 200 บาท หวังปูพื้นฐาน รู้ไว้ใช้เป็น เป้าหมายเพื่อการแพทย์และสุขภาพ

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดการอบรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ก็มีเสียงตอบรับดี และเรียกร้องให้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย แต่งบประมาณที่จำกัดจึงไม่สามารถที่จะเปิดได้บ่อยครั้ง จึงได้หารือและสรุปร่วมกันว่า จะเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้ อบรมหลักสูตรกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ที่ราคาไม่แพง โดยคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 200 บาท ซึ่งรวมเป็นค่าอบรม เอกสารและอาหารกลางวันแล้ว


ดูงานในสถานที่ปลูกกัญชา

ชมกรรมวิธีการปลูก

ไร่กัญชา

ขอบคุณภาพจาก : bangkokbiznews.com


สำหรับรูปแบบจะเป็นการอบรมระยะสั้น  1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนในการเรียนรู้ และเข้าใจ กัญชา เพื่อการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพที่ถูกต้อง และเข้าใจการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ

เริ่มตั้งแต่ข้อกฎหมายที่ควรรู้  การใช้ประโยชน์จากกัญชา ทั้งแบบพื้นบ้านดั้งเดิม และการใช้ในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบการปลูก เทคนิคการปลูก/การเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังได้เข้าชมระบบการปลูกจากสถานที่จริงที่แปลงปลูกกัญชาของอภัยภูเบศรด้วย 

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามหรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เบอร์  037-211289 (ในวันเวลาราชการ) หรือ เฟซบุ๊คสมุนไพรอภัยภูเบศร โดยเริ่มเปิดอบรมครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ทั้งนี้หากมีผู้สนใจมากก็จะเปิดทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนธันวาคม 2562


อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/856290