ปลดล็อกกัญชาเสรีให้เกษตรกรปลูกได้ ผลักดันปลูก บ้านละ 6 ต้น

Last updated: 2 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 02 ธันวาคม 2562 - 11:09 น.


การเปิดประชุมเสวนา "ผ่าทางตัน การใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์" ที่มีหลายภาคส่วน มาถ่ายทอดประสบการณ์รักษา ประสบการณ์ของคนไข้ ทั้งจากแพทย์แผนไทย และโรงพยาบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในร่างกฎกระทรวง เสนอเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา และการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป รอบนี้ จะเปิดให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนขออนุญาต ปลูกกัญชาได้ จากเดิมที่อนุญาตให้เฉพาะการรวมตัวเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล ก็ได้ เพื่อให้มีการควบคุมมาตรฐาน สายพันธุ์และคุณภาพสารสกัดกัญชา

พอกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะทำให้เกษตรกรปลูกกัญชาได้ เหมือนเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปปลูกได้ด้วย คนที่ต้องการปลูกก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ร่วมมือกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตปลูกกัญชา

ส่วนการผลักดันให้ปลูกได้บ้านละ 6 ต้น ยังต้องรอกฎหมายใหม่ออกมา ตอนนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่เป็นกัญชาเสรีทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ได้ให้ปลูกเพื่อสันทนาการ หรือนำไปใช้ในทางอื่นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์

การปลดล็อกกัญชา ที่ผ่านมาเน้นให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชารักษาโรคและระยะต่อไป จะปรับการเข้าถึงกัญชา สู่ระดับชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยในชุมชนทุกคน มีสิทธิใช้กัญชารักษา ในวิถีชาวบ้าน พร้อมขยายการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานแผนปัจจุบันและแผนไทย ในโรงพยาบาล


อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/378570