เตรียมส่งกัญชาสกลนครผลิตยา 3ตำรับ1.5หมื่นซอง

Last updated: 4 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 04 ธันวาคม 2562 - 10:31 น.

 

"นพ.มรุต" อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย เผยต้นกัญชาที่จ.สกลนคร "ใบใหญ่-ก้านยาว-แข็งแรง" นำไปผลิตยาแผนไทย 3 ตำรับ 1.5 หมื่นซอง ชี้ประชาชนทั่วไปที่จะใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยา

วันที่ 3 ธ.ค. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินทางติดตามความก้าวหน้าในการปลูกพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในพื้นที่จ.สกลนคร โดยกัญชาสดจากการปลูกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีความสมบูรณ์และคุณภาพดี นำไปแปรรูปได้ง่าย โดยนพ.มรุต กล่าวว่า หลังจากที่ได้ทำ MOU ในหลายหน่วยงานแล้วทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มีความพร้อมและผลิตกัญชาจากต้นกัญชาพันธุ์ไทยได้อย่างรวดเร็วและได้คุณภาพ
 
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ ว่า กัญชาของทีมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเจริญเติบโตที่ดี มีความสูงมากกว่า 1.50 เมตร หลังย้ายปลูก 1 เดือน คิดเป็นการเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย วันละ 3 ซม. และเริ่มบังคับให้ออกดอกโดยหยุดให้แสงเสริมด้วยแสงจากหลอด LED เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 และต้นกัญชาที่ปลูกรอบแรกมีการเก็บเกี่ยวใบและก้านใบเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยาแผนไทย ซึ่งตอนนี้กัญชากำลังอยู่ในช่วงการทำดอก และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวช่อดอกได้อีกประมาณ 4 สัปดาห์

 

ขอบคุณภาพจาก : posttoday.com


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า วัตถุดิบกัญชาสดที่ได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ได้ทำการเก็บไป 2 รอบแล้ว จะเป็นใบกัญชาสดน้ำหนักที่รับไป ณ ตอนนี้ คือ 52.76 กิโลกรัมสด และเมื่อนำไปแปรรูปโดยการอบแห้ง ที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส จะได้ใบกัญชาแห้งน้ำหนักเท่ากับ 11.428 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันนำไปผลิตเป็นยาจำนวน 3 ตำรับ ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมแก้เส้น และยาทาริดสีดวงและโรคผิวหนัง อย่างละ 5,000 ซอง ในส่วนของคุณภาพวัตถุดิบใบกัญชาสดนั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) พบว่า ใบมีขนาดสมบูรณ์ ใบใหญ่ ก้านยาว และแข็งแรง สามารถนำไปแปรรูปต่อได้ง่าย และกระจายให้แก่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.วานรนิวาส และมีการส่งเสริมนักการแพทย์แผนไทยเพื่อวางแผนในการใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอนาคต
 
สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่จะใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ซึ่งการใช้จะเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่าน เนื่องจากในกัญชายังเป็นยาเสพย์ติดประเภท 5 ไม่ควรจะนำไปแบ่งปันกันใช้ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย รวมถึงการพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ  จะต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงต่อเจ้าหน้าที่กฎหมาย และห้ามนำออกนอกประเทศทุกรณี และหากมีอาการไม่สบายหรือต้องการใช้ยาขอให้เข้าไปขอรับบริการในโรงพยาบาลที่ให้บริการโดยเฉพาะ

 

อ้างอิงhttps://www.dailynews.co.th/regional/744999