ยธ.เบรคเจียดงบฯนำร่องปลูกพืชอื่นแทน"กัญชา"ในสปป.ลาว เหตุติดพื้นที่ควบคุมพิเศษ กระทรวงป้องกันปท. จ่อหาพื้นที่ใหม่

Last updated: 9 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 09 ธันวาคม 2562 - 13:03 น.

 

ยธ. เบรคอุดหนุนงบฯ 4 ล้าน โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ในพื้นที่นำร่อง หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไข เหตุ "สปป.ลาว" แจ้งเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษของกระทรวงป้องกันประเทศ เสนอเปลี่ยนพื้นที่ "เมืองคำเกิด-เมืองปากกระดิ่ง" แทน หลัง 2 ประเทศดำเนินการจัดทำแผน มากว่า 3 ปี ป.ป.ส.ลงพื้นที่พบ "ลักลอบปลูกกัญชา" ในปริมาณมากที่สุด พร้อมส่งแผนการสำรวจพื้นที่ใหม่

วานนี้( 8 ธ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการระงับโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด ในพื้นที่ หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเฉพาะวงเงินอุดหนุน หมวดอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,038,600 บาท

ทั้งนี้ เป็นงบอุดหนุนรวมเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 24,794,000 บาท ที่มติครม. 26 มี.ค.2562 รัฐบาลที่แล้ว อนุมัติไว้ จัดสรรในโครงการเดียวกันให้กับประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม

สาเหตุของการระงับโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว ว่า ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 ได้

"เนื่องจากพื้นดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษของกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว จึงไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 26 มี.ค.2562"

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว เสนอให้ไปใช้เมืองคำเกิด หรือเมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ แทน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ให้สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว ส่งแผนการสำรวจพื้นที่ใหม่ เพื่อเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าว และกระทรวงยุติธรรมจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และงบประมาณต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการตามมติที่ประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้แก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกและค้าขายพืชเสพติดในภาคกลางของ สปป.ลาว ในขณะที่ฝ่ายลาวเห็นว่า หากสามารถดำเนินการโครงการพัฒนาทางเลือก ณ แขวงบอลิคำไซ ในรูปแบบโครงการนำร่องได้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อื่นๆ ที่มีการลักลอบปลูกพืชเสพติด

ในช่วงเดือน เม.ย. ปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว และ ป.ป.ส.ไทย ลงสำรวจพื้นที่การลักลอบปลูกพืชเสพติดในเขตภาคกลางของ สปป.ลาว ในหมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง เป็นหมู่บ้านนำร่อง เพื่อจะคัดเลือก เนื่องจากพบว่า มีการลักลอบปลูกกัญชาในปริมาณมาก อันจะส่งผลกระทรบต่อประเทศเพื่อนบ้าน.

 

อ้างอิงhttps://mgronline.com/politics/detail/9620000117302