สิงคโปร์ไฟเขียวให้ใช้กัญชาครั้งแรก รักษาลมชักในเด็กผู้หญิง

Last updated: 10 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 - 11:33 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


สิงคโปร์ยอมเปิดรับกัญชาทางการแพทย์ด้วยสภาพการณ์ที่เป็นไปได้ไม่มาก ซึ่งถือเป็นกรณีแรกในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าต่อต้านยาที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดี โดยให้เด็กหญิงได้เข้าถึงยาที่มีสาร CBD สกัดจากกัญชาเพื่อรักษาโรคลมชักของเธอ การตัดสินใจที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากสี่องค์กรของรัฐบาลได้แก่ กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs -MHA), หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (Health Sciences Authority-HSA), สำนักปราบปรามยาเสพติด (CNB) และกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health  - MOH) ตามรายงานจากสื่ออินเทอร์เน็ต Mothership ในสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับกัญชาที่เข้มงวดที่สุดในโลก ซึ่งการครอบครองหรือบริโภคยาเสพติดอาจส่งผลให้ติดคุกได้นานถึง 10 ปี หรือถูกปรับอย่างหนักและถูกเฆี่ยนด้วยหวาย (a hefty fine and a caning)  ความพยายามที่จะลักลอบขนยาเสพติดเข้าหรือออกจากประเทศอาจจะพบกับโทษถึงประหารชีวิตได้

ทว่าตามรายงานของกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีผู้ป่วยอายุน้อยได้ลองใช้ยารักษาที่มีอยู่ทั้งหมดและไม่มียาตัวใดช่วยอาการป่วยของเธอได้ ดื้อยารักษา แพทย์ผู้รักษาเธอได้ขอให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences Authority-HSA) ของประเทศ เพื่ออนุมัติการเข้าถึงยารักษาที่ได้รับการเชื่อถือที่ชื่อ เอพิดิโอเล็กซ์ (Epidiolex) หลังจากยื่นเสนอหลักฐานสนับสนุนที่ได้จากการทดสอบทางคลินิกที่ได้ดำเนินการจากที่อื่นๆ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) หรือ อย. สหรัฐฯ ได้ให้การรับรองยาเอพิดิโอเล็กซ์ (Epidiolex) ซึ่งเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ฉบับแรกที่ทำจากกัญชาเมื่อปีที่แล้วเพื่อการรักษาโรคลมชักชนิดรุนแรงหายาก 2 กลุ่มได้แก่ Darvet Syndrome (DS) และ Lennox-Gastaut Syndrome (LGS) ในผู้ป่วยที่มีอายุสองปีขึ้นไป ซึ่งยาน้ำเชื่อมรสสตรอว์เบอร์รีมีรูปแบบบริสุทธิ์ของ CBD ซึ่งเป็นสารเคมีในกัญชาที่ให้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยที่รูปแบบมาตรฐานไม่เกี่ยวข้องกับยารักษาทั่วไป

มีรายงานว่าเด็กหญิงผู้ป่วยได้รับการเข้าถึงยาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนถ้าหากมันมีผลตามที่ต้องการ โดยหวังว่ากรณีนี้จะช่วยให้กระบวนการอนุมัติมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวขึ้นในอนาคตเพื่อให้ผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงยาดังกล่าวได้ในสิงคโปร์ โดยไม่บังคับ ผลักดันให้ผู้อยู่อาศัยต้องย้ายถิ่นฐานไปเพื่อรับการรักษาด้วยยาที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตอ้างอิง: 

The Growth OP/ Dec. 3, 2019

By: David Yasvinski

https://www.thegrowthop.com/cannabis-news/singapore-allows-first-use-of-medical-marijuana-to-treat-girl-with-epilepsy