ป.ป.ส. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากัญชาของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ในทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563

Last updated: 13 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - 11:09 น.


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากัญชาของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ในทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนกัญชาของกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย (ยังไม่ได้รับอนุญาตครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และการเตรียมการทำลายของกลางกัญชา จำนวน 10,107 กิโลกรัม โดยมี เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้ง Video Conference ไปยัง สำนักงาน ปปส.ภาค รวมจำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม Command Centre สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)อ้างอิง: https://www.moj.go.th/view/38588