พิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษา “การใช้กัญชาทางการแพทย์” ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก

Last updated: 13 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - 11:29 น.


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษา “การใช้กัญชาทางการแพทย์” ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้กัญชา หรือผลิตภัณฑ์จากกัญชา และประชาชนที่สนใจ ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการอบรม โดยมี นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอ้างอิง: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/135770/