ไม่มีมวยล้มต้มคนดู! สมศักดิ์ ตั้งคกก.ศึกษาปลดล็อก ใบกระท่อม ลั่น! จะทำให้สำเร็จ

Last updated: 13 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - 113:16 น.

 

รมว.ยุติธรรม ลงนามตั้งคณะกรรมการศึกษาปลดล็อก ใบกระท่อม ยืนยันเอาจริงทำให้สำเร็จ-ไม่มีมวยล้มต้มคนดู ลั่นไม่นิยมหลอกประชาชน วันที่ 13 ธ.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ 

โดยมี ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ผู้แทนกรมการปกครอง, ผู้แทนกรมการแพทย์, ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร, ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ผู้แทนกรมสุขภาพจิต, ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, ผู้แทนสภาทนายความ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม, ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด, ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม, นายวันชัย รุจนวงศ์ อดีตอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ​ และอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์, นายวิริศ อัมระปาล ที่ปรึกษา​ รมว.ยุติธรรม​ (ด้านวิชาการ)​ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานเห็นชอบ 2 คน

ในส่วนของเลขานุการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและรองเลขาธิการ​ ป.ป.ส.​ ที่เลขาธิการป.ป.ส.​ มอบหมาย ส่วนผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ส.​ ที่เลขาธิการ ป.ป.ส.​ มอบหมาย 2 คน

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ. 1.รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบต่าง ๆ 2.ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการควบคุมพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

3.พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อม รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หากยังคงพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และ 4.ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาศึกษา ประชาชนจะได้ประโยชน์ เพราะมีผลการวิจัยทางการแพทย์ว่าใบกระท่อมนั้นสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้ มีประโยชน์ในการแก้ปวด แก้ไข้ แก้บิด ท้องเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักวิจัยไทยศึกษาร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นแล้วไปจดลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่น 2 ฉบับ อเมริกา 2 ฉบับ ดังนั้นเราต้องรีบทำ ทั้งนี้ทางองค์การสหประชาชาติไม่ได้กำหนดใบกระท่อมเป็นยาเสพติด และในหลายประเทศสามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมาย​ รวมทั้งมีการส่งออกด้วย

“เรื่องนี้ผมขอพูดด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำได้ ผมทำเลยทันทีไม่มีรีรอ ผมไม่นิยมหลอกหรือให้ความหวังกับประชาชน เรื่องที่ยากกว่านี้​ อย่างการผลักดันให้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิยังทำสำเร็จมาแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ผมทำเต็มที่และจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

อ้างอิง: https://www.khaosod.co.th/politics/news_3179128