แห่งเดียวใน ปท.! รพ.ม.แม่ฟ้าหลวงบริการแพทย์แผนจีนเต็มระบบ วิจัยตำรับยากัญชาใช้ปีหน้า

Last updated: 13 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 - 14:50 น.


เชียงราย - แห่งเดียวในประเทศไทย..รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนเต็มระบบ ควบคู่การแพทย์แผนไทย-แพทย์ทางเลือก พร้อมเดินหน้าวิจัยกัญชาเข้าตำรับยา คาดปี 63 ใช้รักษาผู้ป่วยได้

ขณะนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ให้บริการผู้เข้ารับการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนจีน ที่ถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการเต็มระบบ ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยเดินทางเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ ที่เข้ารับการฝังเข็ม นวด ประคบ ฟื้นฟู ชราภาพ ฯลฯ


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.comดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล.กล่าวว่า การดำเนินการของ มฟล.แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โรงพยาบาล มฟล.ที่อยู่ภายในกลุ่มอาคาร มฟล.ในปัจจุบัน อีกส่วนตั้งอยู่นอกกลุ่มอาคารเรียนของ มฟล.ที่กำลังก่อสร้างใหม่ คือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ขนาด 400 เตียง และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งทาง มฟล.ได้บูรณาการเพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและการดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้น จนปัจจุบันมีการเปิดคลินิกนอกเวลา มีแพทย์ที่มีประสบการณ์เข้ามาให้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

คาดว่าในอนาคตจะสามารถแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลเครือข่ายในเชียงราย ซึ่งต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นสถานบริการของรัฐที่ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกัน


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.com


ด้านอาจารย์แพทย์หญิง สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.แม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ในอดีต มฟล.เคยเปิดการเรียนการสอนเฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากนั้นอีกราว 5-6 ปีจึงเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนขึ้น ล่าสุดเมื่อกลางปี 2561 ได้มีการเปิดเป็นสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเพื่อรองรับด้วย

ดังนั้น การรักษาภายในโรงพยาบาล มฟล.จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างการแพทย์แผนไทยกับจีน ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาในลักษณะนี้ โดยมีบริการให้การดูแลรักษาทั้งด้านอายุรกรรม ประสาท ข้อและกระดูก การบาดเจ็บจากการกีฬา ฯลฯ และมีแผนจะเปิดรับผู้ป่วยใน พักฟื้นและผู้สูงอายุภายในปี 2565


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.com


ที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และอื่นๆ เดินทางมารับการรักษาและทำกายภาพบำบัด ซึ่งทาง มฟล.มีนักกายภาพบำบัดรองรับจำนวน 25 คน และแพทย์แผนไทยจำนวน 25 คน รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย ห้องแล็บ และผลิตยาใช้เองได้


ขอบคุณภาพจาก: mgronline.com


นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังร่วมกับภาคเอกชนทำแปลงเพาะ-ศึกษาเรื่องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยแนวทางคือจะนำกัญชามาสกัดเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของตำรับยาขนานต่างๆ ตามหลักวิชาการ ซึ่งตำรับยาที่ได้ก็จะมีความปลอดภัยในระยะยาวและสามารถรักษาโรคได้หลากหลาย เช่น โรคซึมเศร้า ฯลฯ แต่จะไม่ทำเชิงพาณิชย์ และคาดว่าจะสามารถนำมาให้บริการได้ในปี 2563 เป็นต้นไป


อ้างอิง: https://mgronline.com/local/detail/9620000118836