ผู้คนชอบที่จะใช้กัญชา..บรรเทาความผิดปกติด้านการนอนมากกว่ายามาตรฐาน

Last updated: 17 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 09:58 น.

"Exclusive"
หมายเหตุ : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นภาษาไทยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย Cannhealth
เขียน/แปล: วันดี กุศลธรรมรัตน์/ Wandee K.
เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จงจิตร/ Natthawut J.


การศึกษาใหม่สรุปว่าผู้คนในสหรัฐอเมริกาที่มีกัญชาถูกกฎหมายกำลังเลือกที่จะรักษาความผิดปกติด้านการนอนด้วยกัญชาแทนยาชนิดอื่น ๆ คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย New Mexico และ California State Polytechnic University มองดูว่าร้านขายกัญชาเพื่อการผ่อนคลาย สันทนาการ (recreational) มีผลต่อยอดขายของยานอนหลับที่ขายตามเคาน์เตอร์โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ที่เรียกว่า ยา OTC  ในรัฐโคโลราโดที่กัญชาถูกกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2014 โดยยึดจากสถิติที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆ คณะนักวิจัยสรุปว่าข้อมูล "สนับสนุนหลักฐานการสำรวจค้นคว้า"


ที่ผู้คนจำนวนมากขึ้นหันมาใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับและความผิดปกติด้านการนอนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาการไม่รุนแรงและปานกลาง

“ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด (market share) ของเครื่องช่วยการนอนหลับนั้นลดลงเมื่อมีการเข้าสู่ร้านขายกัญชาเพื่อการผ่อนคลายมากกว่า 200% เทียบกับการเติบโตส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่างของเรา" พวกเขากล่าวไว้ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Complementary Therapies in Medicine ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์


ธุรกิจในเรื่องของการนอนหลับ

เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรสหรัฐฯ ต้องทนทุกข์ทรมานจากการนอนไม่หลับ ผลกระทบที่อาจตามมาของผลการศึกษาอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกลุ่มบริษัทยาที่ผลิตเครื่องช่วยการนอนหลับท่ามกลางคลื่นของการทำให้กัญชาถูกกฎหมายที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ

“จากมุมมองทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงกลไกพื้นฐาน เอกสารการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของเรามีผลกระทบที่ตามมาต่อตลาดสหรัฐหลายล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มยาช่วยให้นอนหลับที่ขายกันโดยตรง (OTC) โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น” Sarah Stith  ผู้เขียนการศึกษากล่าวในคำแถลงSith ยังได้เตือนถึงผลกระทบที่ตามมาของข้อสรุปของการศึกษาด้านสาธารณสุข  ดังที่เธออ้างว่าพวกยาที่ขายกันโดยตรงที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ หรือที่เรียกว่า ยา OTC นั้น “ค่อนข้างไร้ประสิทธิภาพ” มีศักยภาพในการใช้งานในทางที่ผิดในระดับต่ำ ในขณะที่กัญชาซึ่งมีศักยภาพในการรักษา ก็เป็น  “สารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในทางที่ผิดและมีการพึ่งพา”

รองศาสตราจารย์ Jacob Vigi ผู้เขียนอีกคนกล่าวเน้นว่า  “ร้านขายยาและฟอรัมออนไลน์กำลังเร่งเติมข้อมูลที่ว่างเปล่าในขณะที่ผู้คนถูกบีบให้รักษาด้วยตัวของพวกเขาเองโดยมีผลทางสถิติที่ชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา” 

สมาคมการนอนหลับแห่งอเมริกา (The American Sleep Association -ASA) กล่าวว่าในบางแห่งมีผู้ใหญ่ประมาณ 50 ล้านถึง 70 ล้านคนในสหรัฐฯ ที่ทนทุกข์จากความผิดปกติของการนอน โดยโรคนอนไม่หลับเป็นประเด็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด

สิ่งนี้สร้าง “sleep market”  ขนาดใหญ่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนหลับ โดยมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่ง Marketdata ประมาณการไว้ว่ามีมูลค่า 28.6 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2017 ในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวอ้างอิง: 

Green Camp / Dec.6, 2019

By: BY JELENA CIKES

https://greencamp.com/people-prefer-marijuana-for-treating-sleep-disorders-to-standard-meds/