สวนสุนันทาโพล เผย 78% พร้อมใช้ "กัญชา" หากเจ็บป่วย 43% เห็นด้วยใช้สันทนาการ

Last updated: 17 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 17:04 น.

 

โพล “สวนสุนันทา” ชี้ประชาชนหากเจ็บป่วยจะลองใช้ "กัญชา" ทางการแพทย์ 78.67% พบกว่า 90% เข้าใจว่ารักษาโรคมะเร็งได้ ขณะที่ 43.5% เห็นด้วยใช้กัญชาสันทนาการ 71.33% ยืนยันทดลองใช้แบบสันทนาการ

วันที่ 16 ธ.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้เผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนกับความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชา” โดยทำการสำรวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพทุกภูมิภาคของประเทศ  จำนวน  1200   คน   แยกเป็นเพศชาย  ร้อยละ  59.92และหญิงร้อยละ  40.08  ผลการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ  86.75 ทราบว่ากัญชารักษาโรคได้  และร้อยละ 36.50 เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  ในขณะที่อีกร้อยละ  22.0  ตอบว่าไม่เห็นด้วย  และกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ  78.67  ตอบว่าจะทดลองใช้กัญชาในทางการแพทย์

 

ขอบคุณภาพจาก : mgronline.com

 

การรับรู้การรักษาโรคต่างๆ นั้น กลุ่มตัวอย่างทราบว่ากัญชาช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆ คือ โรคลมชัก ร้อยละ 22.92  โรคมะเร็ง ร้อยละ 90.41 โรคพาร์กินสัน ร้อยละ 15.16 โรคซึมเศร้า ร้อยละ 21.83 โรคอัลไซเมอร์ ร้อยละ 18.75 โรคระบบประสาท 29.33 และโรคอื่นๆ ร้อยละ 3.83 สำหรับการใช้กัญชาสันทนาการนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้มีการนำมาใช้คิดเป็นร้อยละ 43.50 เห็นด้วยร้อยละ 6.67  ไม่แน่ใจ ร้อยละ19.83  ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 4.83  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 25.17 และกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 71.33 ให้ข้อมูลว่าถ้ามีโอกาสจะทดลองใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการอย่างแน่นอน

 

อ้างอิง: https://mgronline.com/qol/detail/9620000119873