"หมอแจง" เปิดคลินิกต้อนรับนักธุรกิจต่างประเทศด้านวิจัยและพัฒนากัญชา

Last updated: 17 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 17:18 น.

 

"หมอแจง" เปิดคลินิกต้อนรับนักธุรกิจต่างประเทศด้านวิจัยและพัฒนากัญชา เพื่อเยี่ยมชมดูสถานที่เตรียมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (laboratory) หวังทำข้อตกลงพัฒนาการวิจัยสู่สากลโลก ด้านการรักษาผู้ป่วยจากกัญชา

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.นิภาพร อามัสสา หรือ "หมอแจง" เจ้าของ "หมอแจงคลินิกการแพทย์แผนไทย" ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ได้รับอนุญาต "หนังสือสำคัญจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5" เตรียมพัฒนาสู่การวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ภายใต้ "บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน)"

 

 

ซึ่งหนังสือสำคัญฉบับนี้เป็นหนังสือสำคัญให้จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเท่านั้น และ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาให้แก่ผู้ป่วย ในการสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ต้องสั่งจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ หมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง และ ต้องดำเนินการภายใต้สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล (ยกเว้นหมอพื้นบ้าน) และตำรับที่สั่งจ่ายต้องเป็นตำรับตามที่ระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้การต้อนรับนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อนำเยี่ยมชมสถานที่เตรียมสร้าง "ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (laboratory)" หวังทำข้อตกลงพัฒนาการวิจัยสู่สากลโลกในด้านการรักษาผู้ป่วยจากกัญชา โดยมี นายดิชฐ์พิเชษ สุวรรณโพธิ์ ประธานโครงการฟาร์มสุขใจ ภายใต้ บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) นางสาวนงนุช บัวใหญ่ CEO บริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประสมาพันธ์วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นายศรีทัศน์ มาตราช ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ภูพาน นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล ประธานเครือข่ายเมืองสมุนไพรนาคราช คณะผู้บริหารบริษัทฟาร์มสุขใจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(มหาชน) คณะผู้บริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และ นักธุรกิจจากประเทศไทยจีน และ ประเทศแคนาดา เจ้าของธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนากัญชาอาเซียน ร่วมในงาน.

 

 

อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/121515