จันทบุรี เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Last updated: 18 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 - 14:19 น.


วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุมรำไพพรรณี โรงพยาบาลพระปกเกล้า นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลนำร่อง 19 แห่ง และมีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ดำเนินการในสถานบริการสุขภาพอีก 32 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็น 1ใน 32 โรงพยาบาล ซึ่งจะสามารถแนะนำ และให้บริการการใช้กัญชาในกลุ่มโรคหรือภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์เกี่ยวกับการนำสารสกัดกัญชามาใช้ ซึ้งต้องเน้นมาตฐาน คุณภาพ ความปลอดภัยครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การผลิตไปจนถึงการนำมาใช้ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน และจะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นี


ขอบคุณภาพจาก: pr.moph.go.thอ้างอิง: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/135994/