บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์

Last updated: 19 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 09:54 น.

 

ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กัญชากับนโยบายระดับชาติ” โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นางกัลยา ธรรมคุณ นายกสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ต้อนรับ จัดโดยสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ กองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 ธันวาคม 2562

 

ขอบคุณภาพจาก: rajavithi.go.th

 

 

อ้างอิง: https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=12985