กัญชงไม่ใช่กัญชา

Last updated: 24 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 13:49 น.

 

หลาย ๆ คนอาจคิดว่า กัญชง กับกัญชานั้นเป็นพืชชนิดเดียวกัน ความจริงแล้ว กัญชง และกัญชาเป็นพืชคนละชนิด แล้วพืชทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ

กัญชง (Hemp) และกัญชา(Cannabis หรือMarijuana) จัดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ CANNABACEAE เหมือนกัน และจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่นเดียวกันกับกัญชา มีลักษณะดอก สีของดอก และเมล็ดไม่แตกต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้น ได้แก่

 


กัญชงกัญชา
ชื่อวิทยาศาสตร์Cannabis sativa L.subsp. sativaCanabis sativa L subsp. Indica
 
ลำต้นค่อนข้างสูงเรียว มากกว่า 2 เมตรต้นเตี้ยกว่ากัญชง สูงไม่เกิน 2 เมตร ลักษณะเป็นพุ่ม
ใบ ,กิ่ง
ใบใหญ่ กิ่งก้านน้อยใบเล็กกว่ากัญชง
ยางไม่มียางเหนียวติดมือ (ต่อมน้ำมันจำนวนน้อย)ยางเหนียวติดมือ (ต่อมน้ำมันจำนวนมาก)
สารที่พบปริมาณสาร THC ต่ำ CBD สูงปริมาณสาร THC สูง CBD ต่ำ
ประโยชน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เครื่องสำอาง อาหาร ยายา

 

จะเห็นได้ว่า กัญชาไม่ใช่กัญชง ที่สำคัญปริมาณสารเคมีที่พบในพืชทั้ง 2 นั้น มีความแตกต่างกัน โดย กัญชงจะมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำ ทำให้มีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่ากัญชา จึงทำให้ผลข้างเคียงที่พบนั้นจะน้อยกว่ากัญชา แต่อย่างไรก็ตามพืชทั้ง 2 ชนิดก็จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ(ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) ดังนั้นไม่ควรนำมาหาใช้เพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ เอง ไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายได้

 

 

อ้างอิง: https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_printing/1772