ม.อุบลฯบุกเบิก! ร่วมเครือข่ายวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ที่เหมาะกับประเทศไทย

Last updated: 24 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 16:55 น.

 

อุบลราชธานี – กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ ม.อุบลฯ ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจและสภาเกษตรกรแห่งประเทศ ลงนาม MOU สัญญาการวิจัยน้ำมันสกัดกัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์วันที่ 23ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งประเทศ โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุขหลายสังกัดร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้

โดยการร่วมลงนามครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือ 1) เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชาสกัดเย็นและบูรณาการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ 2) เพื่อให้บริการทางการแพทย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำมันกัญชาสกลัดเย็น ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่าปลอดภัย

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาให้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับได้รับประโยชน์จาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ซึ่งมีรูปแบบการกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจรทั้งต้นน้ำ (การปลูกดูแลพัฒนาสายพันธุ์ทั้งหมด)กลางน้ำ (การพัฒนาตำหรับยาร่วมกับโรงพยาบาลสาธารณสุขเพื่อขยายไปตามโรงพยาบาลต่างๆโดยมีทีมแพทย์แผนไทยคอยให้คำแนะนำ) และปลายน้ำ(การนำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการแพทย์) ซึ่งทั้งนี้ยังเป็นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางเรื่องกัญชากับด้านการแพทย์

 

ขอบคุณภาพจาก: 77kaoded.com

 

หลังจากเสร็จพิธีการร่วมลงนามแล้ว ในช่วงท้ายยังมีเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “งานวิจัยกัญชากับระบบสุภาพชุมน” โดยเปิดให้ประชาชนและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรกัญชา ซึ่งงานนี้มีพระครูปัญญาวโรบล จากวัดภูพร้าวผู้นำร่องเอาพืชสมุนไพรกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคในอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของการมีส่วนร่วมกับวิจัยครั้งนี้ว่า วัดภูพร้าวเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน ประชาชนที่หวัง ท้อแท้กับโรคภัยไข้มักจะเข้าวัดทำบุญใช้พระธรรมช่วย ด้วยเหตุนี้พระหลายรูปในวัดจึงช่วยกันหาทางออกเรื่องนี้และได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรต่างๆจากหลายตำราจนพบว่ามีพืชสมุนไพรชื่อว่า “กัญชา”สามารถรักษาโรคร้ายได้ ทั้งนี้ทางวัดจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธรและคนในชุมชนร่วมกันศึกษาวิจัยต่อยอด หาตำรับยาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อจะได้ประโยชน์ต่อคนชุมนชนและประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า

 

อ้างอิง: https://www.77kaoded.com/content/1133077