ตั้ง กมธ.วิสามัญหาแนวทาง-แก้ปัญหาใช้ 'กัญชา-กัญชง'

Last updated: 27 ธ.ค. 2562  | 

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 10:05 น.


เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เห็นชอบโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษา การใช้ และแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง อย่างเป็นระบบ ตามที่มี ส.ส.เสนอญัตติรวม 6 ญัตติ ทั้งนี้ ในการให้ความเห็นชอบดังกล่าวไม่ปรากฎการลงคะแนนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เนื่องจากตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ กำหนดว่าหากญัตติที่เสนอไม่มีผู้ใดคัดค้าน ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม จากนั้นที่ประชุมได้ตั้งกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณา จำนวน 49 คน มีระยะเวลาพิจารณา 60 วัน


อ้างอิง: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859780