เวิร์คช็อปหมอพยาบาลพร้อมเปิดคลินิกกัญชา

Last updated: 3 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 03 มกราคม 2563 - 13:54 น.


สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ ประเทศแคนนาดา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสัมมนาแพทย์พยาบาล พร้อมเปิดคลินิกกัญชา การใช้ในผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยประคับประคอง และให้หันมาใช้กัญชาบนดินแทนใต้ดิน
 

วันที่ 2 ม.ค.2563 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมวิชาการเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรคมะเร็งและการรักษาแบบประคับประคองโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับแพทย์ พยาบาล ดำเนินการคลินิกกัญชาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการพัฒนา การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันกัญชา เพื่อใช้ในการรักษาหลากหลายชนิด

 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ได้เชิญอาจารย์แพทย์และพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาและรักษาผู้ป่วยมามากกว่า 10 ปี มาให้ความรู้และประสบการณ์แก่หมอ พยาบาลและนักวิชาการ เพราะไทยเราเพิ่งเริ่มต้น คิดว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นประโยชน์ที่จะนำเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังเนินการด้านการวิจัย อยู่ระหว่างการขออนุญาตอย่างถูกต้องตั้งแต่การปลูกจนถึงการวิเคราะห์การทำผลิตภัณฑ์และนำไปใช้อย่างถูกต้อง  เราไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของกรมการแพทย์ เราได้กัญชาจากองค์การเภสัช การปลูกล็อตที่ 2 เพื่อมานำมาวิจัย และเอามาทำเป็นยา ของโรงพยาบาลยังไม่ได้นำเอากัญชามาใช้อย่างเป็นทางการ เราจะเอาสารสกัดจากกัญชา ขณะนี้ได้ตัวอย่างกัญชาจาก ปปส. จำนวนหนึ่ง  เพื่อสกัดและนำสู่กระบวนการวิจัย ประมาณ 10 หัวข้อ ที่มีแพทย์จากสาขาต่างๆ ทั้งระบบประสาท ทางเดินหายใจ ผิวหนัง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เราจะเริ่มจากงานวิจัยก่อนเพื่อให้การใช้ทางการแพทย์เป็นไปตามเวชศาสตร์เชิงประจักษ์เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป

 ตอนนี้อาจารย์หมอศรีเวียง กลุ่มแรกจะนำมาใช้กลุ่มแรก กลุ่มอื่นจะเป็นงานวิจัย กลุ่มโรคลมชัก กลุ่มโรคผิวหนัง การทำวิจัยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะกัญชายังถือว่าเป็นสารเสพติด


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งสถาบันวิจัยกัญชาครบศาสตร์ โดยศึกษาวิจัยพืชกัญชาทุกกระบวนการตั้งแต่การปลูก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยประคับประคอง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยจากหลายภาคส่วน โดยศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้          

สำหรับการประชุมครั้งนี้แพทย์พยาบาล จะเอาองค์ความรู้ไปดูแลคนไข้ มีเวิคชอปวิธีการจัดตั้งคลินิกกัญชาในโรงพยาบาล การตรวจกรองคนไข้ การปรับยา จะฝึกอบรมเป็นระบบ เราคาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรชุดนี้ จะแพร่กระจายให้มีคลินิกกัญชาที่เป็นรูปแบบรูปธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่สำคัญจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้กัญชาที่ถูกต้องเหมาะสมของคนไข้

รศ.พญ.ศรีเวียง กล่าวว่า แม้ว่าจะยังไม่มีการนำมาใช้ในระบบ แต่ก็พบว่าปัจจุบันแทบจะ 80 เปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือคนไข้ประคับประคอง ใช้กัญชา แต่ก็มีปัญหาเพราะหมอไม่มีประสบการณ์เรื่องกัญชา คนไข้มาขอความเห็นหมอไม่สามารถให้คำแนะนำได้ การเชิญวิทยากรจากแคนาดา มาให้ประสบการณ์ในครั้งนี้ จะสอนวิธีการจัดตั้งคลินิกกัญชาให้เป็นระบบ ให้คนไข้ที่เคยใช้กัญชาใต้ดินมาใช้บนดินภายใต้การดูแลของหมอ จะลดผลข้างเคียงและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพราะคนไข้บางคนหวังว่ากัญชาจะรักษามะเร็งให้หาย ซึ่งมันยังไม่มีข้อพิสูจน์ ทำให้ละเลยการรักษาที่ถูกต้อง

คลินิกกัญชานอกจากจะดูเรื่องของการใช้กัญชาให้ถูกต้อง ยังจะเป็นจุดให้ข้อมูลความรู้ให้กับประชาชน รู้ถึงวิธีใช้กัญชาอย่างถูกต้อง เชื่อว่าคลินิกกัญชาจะเป็นทางออกให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาบนดินภายใต้การดูแลของแพทย์ให้ใช้อย่างถูกวัตถุประสงค์ ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าน้ำมันกัญชาในประเทศที่อยู่ในระบบหรือบนดินมีไม่เพียงพอ โดยมีผลิตเฉพาะขององค์การเภสัชและอภัยภูเบศร์ การผลิตยังไม่ทันกับความต้องการ  


ขอบคุณภาพจาก: komchadluek.net


อ้างอิง: https://www.komchadluek.net/news/local/408131


.