สธ.แจก "ยาน้ำมันกัญชา" ฟรีวันละ 300 ราย 6-17 ม.ค.นี้

Last updated: 6 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 06 มกราคม 2563 - 09:50 น.

 

คลินิกกัญชา แจกยาน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชาวันละ 300 ราย ระหว่างวันที่ 6-17 ม.ค.นี้ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการเปิดคลินิกกัญชา ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ ภายในกระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 6-17 ม.ค.นี้ โดยช่วงวันเวลาดังกล่าวจะให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชนที่ต้องการจะใช้กัญชามารักษาโรค โดยมีแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบัน มาผสมผสานในการรักษาเป็นครั้งแรก


“ในขณะนี้การปลูกกัญชา ได้ดำเนินการโดยการแสวงหาความร่วมมือ กันไม่มีการซื้อขาย ต่อไปถ้าทำมากกว่านี้จะมีการซื้อขายจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ซึ่งจะทำให้กรมการแพทย์แผนไทย สามารถผลิตยาที่มีส่วนผสมกัญชาได้ครบ16 ตำรับประกาศเป็นยาไปแล้ว และขยายในโรงพยาบาลได้มากขึ้น ขณะนี้เราผลิตได้แพร่หลาย 2 ตำรับ นำมาผลิตใช้ได้จริง 4 ตำรับ กำลังจะเพิ่มเป็น 6 ตำรับ ในเดือน ม.ค.มนี้

ส่วนอีกตำรับเป็นของหมอพื้นบ้านคือตำรับอาจารย์เดชาศิริภัทร ถ้าทดลองแล้วได้ผลจริง ก็จะมีการรายงานให้กับคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแห่งชาติ แล้วได้รับการอนุมัติ จะสามารถนำมาใช้ได้มากกว่า 20 โรงพยาบาลในขณะนี้”

ในส่วนของข้อกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายยา 16 ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมให้เฉพาะแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายไม่ได้นั้น อธิบดีกรมการแพทย์ ยอมรับว่า ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ให้เฉพาะแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์เท่านั้น ที่เป็นผู้สั่งจ่ายยาดังกล่าวได้ ส่วนถ้าจะให้แพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายนั้น จะต้องให้คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ที่ให้มาเป็นของชาติ เมื่อวิจัยพบว่ามีผลดี คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีใครจะสั่งใช้ได้บ้าง

น.พ.มรุต กล่าวถึงปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจของหมอแผนไทย และหมอแผนไทยประยุกต์ ว่าอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างขาดความมั่นใจ แต่ในปัจจุบันหลังจากนำน้ำมันกัญชา สูตรอาจารย์เดชา ที่มีการรักษาไปแล้ว 3 พันกว่าราย ผลการรักษาดีมาก ผลข้างเคียงไม่มีเลยเราต้องการสร้างความมั่นใจกับแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นผู้ที่ตรวจรักษาคนไข้โดยตรง หากเราขยายได้ชัดเจน โดยเฉพาะในมหกรรมของเราในการเปิด คลินิกกัญชา วันที่ 6-17 ม.ค. วันละประมาณ 300 ราย ก็จะสร้างความเชื่อมั่นในน้ำมันสูตรของ อ.เดชา ได้มากขึ้น
 
ด้าน พญ.ภาวิณี อ่อนมุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีความมั่นใจมากในการใช้ยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในการรักษาโรค เนื่องจากตำรับยาที่คัดสรรมาเป็นตำรับยาที่ผ่านประสบการณ์ใช้ตั้งแต่อดีตอยู่แล้ว แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่สามารถผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมได้เนื่องจากยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

แต่ทั้งนี้ด้วยตัวสรรพคุณที่แพทย์แผนไทยระบุไว้ที่จะช่วยบรรเทาหรือรักษาอาการต่างๆ ตามสรรพคุณที่ได้ระบุไว้ สำหรับการเลือกใช้กัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์จะใช้รักษาตามอาการ และตามเกณฑ์ข้อกำหนด เงื่อนไขขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาว่าตรงกับยาที่ได้เตรียมไว้ในการรักษาโรคหรือไม่ และทางโรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะจ่ายยาที่ผลิตจากกัญชาให้กับคนไข้ แต่ขอให้อาการและโรคตรงกับยาที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ตัวยาใช้ได้เกิดประโยชน์และเห็นผลในการรักษามากที่สุด

แต่อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯยังพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง คือ 1. การเข้าถึงระบบการบริการทางการแพทย์แผนไทย ที่ค่อนข้างมีการจำกัดวันและเวลา ในการบริการ 2. การเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงของอาการผู้ป่วยและยาที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆ และ3. ตำรับยาแผนไทยยังไม่สามารถผลิตได้ครบทั้ง 16 ตำรับ เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตยังไม่เพียงพอ

 

อ้างอิง: https://www.posttoday.com/social/general/610825