สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ

Last updated: 9 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 09 มกราคม 2563 - 11:23 น.


สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ร่วมแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยจัดงานร่วมกับ 18 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด "สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย" 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกระดับภูมิภาค และเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของเครือข่ายแพทย์แผนไทยในภาคเหนือ อีกทั้งยังมีเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษาภายในและภายนอกจังหวัด หมอพื้นบ้านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน โดยมุ่งเน้นการนำศาสตร์ซึ่งเคยดูแลคนไทยในอดีต กลับมาบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร กัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติและนักวิชาการ และยังมีการให้คำปรึกษาการอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพ และให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนต่อในด้านการแพทย์แผนไทยจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนจากสภาการแพทย์แผนไทย


อ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200108142159827