รพ. พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ต้องใช้สารสกัดจากกัญชา ได้อย่างเท่าเทียมกัน

Last updated: 10 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 10 มกราคม 2563 - 10:56 น.


วันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวชิรญาณวโรรส โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ร่วมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 

นายชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย เพิ่มบริการทางการแพทย์ผสมผสาน ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย เป็นสาขาที่ 20 ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เน้นการรักษาใน 5 กลุ่มโรค คือ โรคลมชักดื้อยา คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบ/เสื่อมแข็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเห็นความสำคัญของการนำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ จึงเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาเข้าถึงสารสกัดกัญชา เพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน นักแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร ทั้งนี้ คลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารวชิรญาณวโรรส (ตึกสงฆ์เก่า) มีกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ใช้ยา และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ อ้างอิง: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200109111412113