รพ.สงขลา เปิด "คลินิกกัญชาทางการแพทย์" (Medical Cannabis Clinic)

Last updated: 10 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 10 มกราคม 2563 - 13:45 น.


วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงพยาบาลสงขลา เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา” Medical Cannabis Clinic โดยมีนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา กล่าวรายงาน โดยการเปิดคลินิกกัญชาทางการเเพทย์นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเปิดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เพื่อนำประโยชน์จากสารสกัดกัญชาทางการเเพทย์ มาใช้ในอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจและการควบคุมในการใช้สารสกัดกัญชาของแพทย์ผู้ตรวจต่อไป เเละเป็นการยกระดับระบบบริการการป้องกันโรค ภัยสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรผู้มารับบริการหรือประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้ความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข



อ้างอิง: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/136832/