รมว.สธ. เก็บเกี่ยวดอกกัญชาสายพันธุ์ไทยระดับอุตสาหกรรมช่อดอกแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่

Last updated: 15 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 15 มกราคม 2563 - 15:20 น.


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาสายพันธุ์ไทย ระดับอุตสาหกรรมช่อดอกแรก ให้องค์การเภสัชกรรมผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ พร้อมปลูกกัญชาแบบกลางแจ้งต้นแบบการปลูกในระดับครัวเรือนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเก็บเกี่ยวดอกกัญชา และปลูกต้นกัญชาระบบเปิด ภายใต้โครงการการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเข้าร่วม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวช่อดอกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยที่ปลูกระดับอุตสาหกรรมในโรงเรือน (Indoor) ในครั้งนี้ เป็นแห่งแรกของอาเซียน ที่ปลูกจำนวน 12,000 ต้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ส่งให้องค์การเภสัชกรรมสกัดเป็นสารสกัดกัญชา ให้กรมการแพทย์นำไปศึกษาวิจัยในกลุ่มโรคต่างๆ และใช้ในคลินิกกัญชาในสถานพยาบาลของรัฐ หลังจากนั้นได้นำผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ปลูกต้นกัญชาสายพันธุ์ไทยและสายพันธุ์อื่นๆ จำนวน 4,700 ต้น ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง(Outdoor)  เพื่อเป็นต้นแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ระดับครัวเรือน โดยมีระบบป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามพืชเสพติดที่ปลูกโดยถูกต้องตามกฏหมาย

สำหรับดอกกัญชาที่เก็บเกี่ยวครั้งนี้ คาดว่าจะได้ช่อดอกกัญชาแห้ง 1,000 กิโลกรัม ที่สามารถผลิตเป็นสารสกัดกัญชาแบบหยดใต้ลิ้น มีอัตราส่วน THC ต่อ CBD เป็น 1 ต่อ 1 บรรจุขวดขนาด 5 ซีซี ได้ประมาณ 180,000 ขวด ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งกรมการแพทย์จะนำผลิตภัณฑ์กัญชาตามมาตรฐานขององค์การเภสัชกรรม ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (GCP-Good Clinical Practice) รวมถึงใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักที่รักษายาก และโรคที่จำเป็นต้องใช้ CBD ในการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาโรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย


อ้างอิง: http://region3.prd.go.th/topic/news/1642