สธ.ปรับเพิ่มกลุ่มโรคที่รักษาได้ผลจากสารสกัดกัญชา

Last updated: 21 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 21 มกราคม 2563 - 13:29 น.


กระทรวงสาธารณสุขปรับเพิ่มกลุ่มโรค สามารถรักษาด้วยสารสกัดกัญชา ยืนยันคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัย วันที่ 20ม.ค.63 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับเพิ่มกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์จากรักษาด้วยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมีข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน โดยได้ทำการศึกษาพบว่าสารที่มี THC เด่นจะช่วยให้ได้ประโยชน์ในการรักษาภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองด้วย ซึ่งต้องมีข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน 


นอกเหนือจาก  4 กลุ่มโรค คือ ภาวะคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และ ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล ซึ่ง 4 กลุ่มโรคดังกล่าวมีการรักษาอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า การนำสารสกัดกัญชามาใช้ในการแพทย์จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ


อ้างอิง: https://tnnthailand.com/content/26787