กัญชาช่วยบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ จริงหรือ?

Last updated: 21 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 21 มกราคม 2563 - 14:06 น.


ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น กัญชาช่วยบรรเทาอาการโรคพาร์กินสันได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

หลังจากที่มีผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มีอาการดีขึ้นหลังได้รับการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชา ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนั้น กรมการแพทย์ฯ ได้ให้ข้อมูลยืนยันว่าในทางวิชาการสารสกัดจากกัญชา สามารถลดอาการสั่นของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้ ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ง่าย เจริญอาหาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่จะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประโยชน์ของสารกัญชา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


อ้างอิง: https://www.antifakenewscenter.com