รพ.นครพนม นำร่องให้คำปรึกษา คัดกรองผู้ป่วยแบบผสมผสานด้วยคลินิกกัญชา

Last updated: 22 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 22 มกราคม 2563 - 11:56 น.


วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม นำบุคคลากรทางการแพทย์ เยี่ยมชมความพร้อมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม ที่จะเปิดให้บริการเบื้องต้นในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข


นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา เปิดเผยว่า ตามประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการรักษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มีการสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในจังหวัดนครพนมนั้น ได้กำหนดให้โรงพยาบาลนครพนมเป็นสถานที่นำร่องในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากของบุคลากร เพราะต้องผ่านการอบรม การทดสอบความรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขจนมั่นใจจึงจะสามารถให้บริการได้ ทั้งยังต้องใช้ความรู้ความสามารถและศิลปะ ในการสื่อสารกับประชาชนที่มาขอรับบริการ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด ที่สำคัญคือเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา โดยเมื่อทุกอย่างมีความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์จะทำหนังสือเรียนเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ 

ด้านนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครพนม โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริการจัดการ และการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขครบถ้วนแล้ว จึงได้เปิดคลีนิคกัญชาทางการแพทย์ให้บริการประชาชนเบื้องต้นก่อน โดยเป็นการให้บริการแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเข้าด้วยกัน มีระบบการคัดกรองและให้ข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นในการตัดสินใจก่อนพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา มีข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ มีการรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ มีการใช้ยาและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยจะพิจารณาผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะหลอดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-511422 ต่อ 2095,2097


อ้างอิง: http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200121162852103