รพ.นครพนมคัดกรองผู้ป่วยด้วยคลินิกกัญชา

Last updated: 22 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 22 มกราคม 2563 - 13:16 น.


นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม นำบุคคลากรทางการแพทย์ เยี่ยมชมความพร้อมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม ที่จะเปิดให้บริการเบื้องต้นในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน เวลา 08.00น. – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองผู้ป่วยแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครพนม โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริการจัดการ และการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุขครบถ้วนแล้ว จึงได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการประชาชนเบื้องต้นก่อน โดยเป็นการให้บริการแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเข้าด้วยกัน มีระบบการคัดกรองและให้ข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นในการตัดสินใจก่อนพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา มีข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ มีการรักษาทางการแพทย์ด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ มีการใช้ยาและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยจะพิจารณาผู้ป่วยที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะหลอดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอดส์ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-511422 ต่อ 2095, 2097อ้างอิง: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_580733/