ม.แม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชที่เป็นยาเสพติด และสมุนไพรไทย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Last updated: 23 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 23 มกราคม 2563 - 14:18 น.


วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาพืชที่เป็นยาเสพติด และสมุนไพรไทย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง “การดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยพืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พืชกัญชา พืชกัญชง และพืชกระท่อม” พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจาก ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ถึงวิธีวิจัยวิธีการปลูกพืชกัญชาและพืชกัญชงในรูปแบบกลางแจ้ง (Outdoor) รวมถึงการพัฒนาให้ได้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจชุมชน และเข้าชมพื้นที่โครงการปลูกกัญชา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5


ขอบคุณภาพจาก: erp.mju.ac.th


อ้างอิง: https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=3418