ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ ๒

Last updated: 23 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 23 มกราคม 2563 - 14:33 น.


  วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๔๑๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภาเกียกกาย   พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๒  เพื่อพิจารณาศึกษาการดำเนินงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง และกระท่อม


ขอบคุณภาพจาก: parliament.go.th


อ้างอิง: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=63581&filename=welcome2019