'วิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน' จัดอบรมเขียนแผนการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

Last updated: 24 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 24 มกราคม 2563 - 13:21 น.

 

'วิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน' จัดอบรมเขียนแผนการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ นางพรทิพย์ อัษฏาธร ผู้ทรงคุณวุฒิวิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน สานต่อเจตนารมต่อยอดการส่งต่อเรื่องราวของการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ต้อนรับคณะและเปิดงานการจัดอบรม "การเขียนแผนการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์" ให้กับบุคลากรจากโรงพยาบาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดย นายประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคูเมือง และ นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิทยาศาสตร์เคมี วิสาหกิจเพลาเพลิน ส่งต่อองค์ความรู้ให้ผู้เจ้าร่วมอบรม ณ วิสาหกิจเพลาเพลินเพื่อชุมชน

 

ขอบคุณภาพจาก: naewna.com

 

อ้างอิง: https://www.naewna.com/lady/468131