รมว.ยุติธรรมเผยคณะกรรมการยาเสพติดจ่อเสนอประกาศพื้นที่นำร่องเสพกระท่อมไม่ผิดกฎหมาย เผยชาวบ้าน 95 %เห็นด้วยถอดพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด

Last updated: 24 ม.ค. 2563  | 

วันที่ 24 มกราคม 2563 - 14:13 น.


เมื่อวันที่ 23 ม.ค.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมว่า หลังจากมีการประชุมคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ได้มีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯว่า อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยาเสพติดฯ ประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 และจะมีการกำหนดแนวทางการยกเลิกพืชกระท่อมตามร่างพ.ร.บยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ จากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว พบว่าร้อยละ 95 เห็นด้วยกับการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ในขณะที่ 5% ยังมีความวิตกกังวลต่อการใช้พืชกระท่อมในเด็กและเยาวชน ส่วนการนำไปใช้ในลักษณะสารเสพติดชนิด 4 คูณ 100 โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้วางมาตรการเพื่อควบคุมดูแลต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ได้รายงานความคืบหน้าในประเด็นการอนุญาตและการให้บริการทางการแพทย์ หลังจากที่ได้มีการปรับแก้ไขกฎหมายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาได้ เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชง

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ โดยขณะนี้ ป.ป.ส. ได้รายงานความคืบหน้าการกำหนดกระบวน ขั้นตอน และวิธีการตรวจหรือทดสอบ โดยคาดว่า จะสามารถออกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ส. ให้มีผลบังคับใช้ในเดือนก.พ.


อ้างอิง: https://www.m2fnews.com/news/thainews/thailand/51464